Zabýváme se : 


- mimosoudním vymáháním pohledávek 

- soudním vymáháním pohledávek 

- zjišťováním míst pobytu dlužníků a jejich majetkových poměrů 

- právním poradenstvím 

 

 

Při vymáhání pohledávek preferujeme osobní kontakt s dlužníkem. 

V situacích, kdy není možno věc vyřešit  mimosoudní cestou, je možno po dohodě s věřitelem zpracování veškerých podání (žaloba, trestní oznámení, apod). 

Spolupráce s věřitelem probíhá na základě  MANDÁTNÍ SMLOUVY A PLNÉ MOCI. 

Výše odměny je stanovena Mandátní smlouvou a je vyplacena až po uhrazení pohledávky dlužníkem na účet nebo k rukám věřitele. 

Žádné platby provizí předem nepožadujeme.